lærerhverdag


Tidstyven fraværsføring

Bilde: iu.dk

En ting som ikke er gjort mye mer effektivt av digitalisering i skolen er fraværsføring. Nå har jeg ikke jobbet som lærer før tiden med LMS og digital fraværsføring, og jeg vet at mange lærere sier det er mye lettere etter at fraværsføringen ble digitalisert, men jeg syns fortsatt det er unødvendig tungvindt. Hver eneste undervisningsøkt må jeg bruke flere minutter på å kontrollere hvem som er til stede for så å legge inn fravær på de som er borte. Hvis noen kommer etter at jeg har tatt fraværet, må jeg inn igjen og endre fraværet. Har jeg vikartime i en klasse jeg ikke kjenner godt, må jeg enten studere bilder av elevene og lete etter dem i klasserommet (en vanskelig oppgave, siden elevene sjelden ligner på bildet), eller ta et godt gammeldags opprop. Dette stjeler tid jeg heller kunne brukt til undervisning eller veiledning.

Det jeg ikke skjønner er hvorfor fraværsføringen er 100% lærerens ansvar. Det er jo elevenes ansvar å møte opp. Hvorfor har ikke LMS-ene en mulighet for at elevene kan registrere tilstedeværelse selv? I It’s Learning, som vi bruker på min skole, har elevene mulighet til å registrere fravær, men da kommer det bare opp som en kommentar – læreren må registrere fraværet på vanlig måte. Jeg ønsker at vi snur på det. La elevene registrere tilstedeværelse selv. Da trenger læreren bare å kontrollere at ingen har jukset og lagt inn tilstedeværelse hjemmefra. Dette ville spart inn mye tid i løpet av et skoleår.

Skal vi tenke muligheter kan vi se for oss et system der elevene skanner skolekortet sitt når de går inn i klasserommet for å registrere tilstedeværelse hver time. Vi lever tross alt i framtiden – hvorfor ikke ta nytte av de mulighetene vi har?