creativecommons


Lisensiere lærestoffet?

Som lærere lager vi mye lærestoff selv. Det kan være presentasjoner, tekster, oppgaver mm. Noen lærere lager hele kompendier og lærebøker for eller sammen med elevene. Tenker vi over hvem som har lov til å bruke dette stoffet? Ønsker vi at andre skal kunne bruke dette stoffet?

Hvis svaret på det siste spørsmålet er ja, kan det være lurt å sette en Creative Commons-lisens på det materialet du som lærer lager.

I følge Åndsverkloven har du opphavsrett på det du selv lager. Dette inkluderer både kunstneriske, vitenskapelige og akademiske verk. Opphavsrett betyr at du har rett til å bestemme hvem som har lov til å bruke stoffet. Det er dette som kalles Copyright, og merkes ofte med “All Rights Reserved”. Dette innebærer at hvis noen ønsker å bruke stoffet du har laget, må de spørre deg om de får lov til det. Du kan da gi lisens til å bruke stoffet ditt, og dette skjer på enkeltbasis. Altså må du gi individuelle lisenser til hver eneste person som ønsker å bruke stoffet ditt. I lisensen kan du også definere hvordan stoffet skal brukes, og dette blir en avtale mellom deg og den som ønsker å bruke stoffet ditt.

Opphavsrett er ikke noe du må registrere deg for å få, og det er ingen krav om at stoffet må ha vært publisert på noe måte for at du skal få opphavsretten. Opphavsretten gjelder fra det øyeblikket du har skapt et verk, og det vil automatisk være en “All Rights Reserved”-lisens på det.

Men, hvis du har laget et genialt læringsopplegg, og du ønsker at alle som vil skal kunne bruke det, hva gjør du da? Må du ta imot henvendelser og godkjenne hver enkelt lærer som ønsker å bruke opplegget ditt? Du må selvfølgelig ikke det, du kan jo bestemme deg for at alle som vil skal få og legge det ut på nett for fri nedlasting. Eller så kan du gjøre det mer formelt og gi opplegget ditt en Creativ Commons-lisens.

Creative Commons er et sett med lisenser som er laget med tanke på opphavspersoner som ønsker å dele verkene sine fritt. Det er et alternativ til Copyright, og kalles ofte Copyleft. Ved å sette en Creative Commons-lisens på lærestoffet du produserer, gir du på forhånd retten til å bruke stoffet ditt. Altså trenger du ikke godkjenne hvert enkelt tilfelle.

Du har likevel en del kontroll, da det fins flere typer Creative Commons-lisenser. Den mest grunnlegende er lisensen CC BY. Da gir du alle rett til å bruke stoffet fritt, men de må gi attribusjon, det vil si at de må opplyse om hvem som er opphavsperson. CC BY-NC er det samme som CC BY, men begrenser bruken til ikke-kommersielt bruk. CC BY-ND er det samme som CC BY, men her gir du ikke tillatelse til å endre stoffet. Du har med andre ord mange muligheter til å kontrollere bruken av stoffet ditt, selv om du ønsker å dele det fritt.

Mer info Creative Commons og de forskjellige lisensene finner du her.

Hvorfor skal vi dele lærestoffet vårt?

Hvorfor skal jeg dele det jeg har laget uten å få noe tilbake for det, tenker du kanskje? Hvem sier at du ikke får noe tilbake? Vi trenger å få en sterkere delingskultur blant lærere. Og hvis mange begynner å dele lærestoff, vil flere gjøre det etterhvert, og kanskje kan vi få en framtid der vi ikke er avhengig av dyre lærebøker og dyre avtaler med forlag og nettportaler for å få tilgang på oppdatert lærestoff. Vi sitter jo på all kunnskapen selv, vi lærere trenger jo ikke lærebøkene. Men vi trenger jo heller ikke finne opp kruttet på nytt, når det er så mange av oss som står i klasserom landet over og blåser elevene våre overende med eksplosivt lærestoff. La oss dele disse godene imellom oss, så flere kan få nytte av de geniale læringsoppleggene vi alle kommer over av og til. La oss spre delingskulturen videre til elevene, så de også kan se fordelen av å dele kunnskapen imellom seg i stedet for å konkurrere om den. La oss endre hvordan vi tenker på læring og skole, og gå samlet inn i framtiden.

Hvordan lisensierer jeg stoffet mitt?

Å lisensiere stoffet sitt med en CC-lisens er så enkelt som å skrive en linje i dokumentet der du angir hvilken lisens dokumentet har, eller du kan skrive det som en del av filnavnet. Du kan legge det inn i topp- eller bunntekst, eller på forsida. Eller du kan skrive et notat ved siden av der du legger det ut på nett. Det er ikke noe spesifikk måte å registrere en lisens på, det er nok at du opplyser om det på en eller annen måte.

Inspirasjon til dette innlegget fikk jeg fra Bethany Nowviskies artikkel “Why, oh why, CC-BY”, om hvorfor du bør velge CC-BY og droppe NC-klausulen, og VG-artikkelen “Dropper skolebøker – bruker Skype og blogger i stedet”, om Ann Michaelsen ved Sandvika videregående skole, en av min personlige forbilder innenfor Smart Læring.