Årsarkiv: 2015


Tidstyven fraværsføring

Bilde: iu.dk

En ting som ikke er gjort mye mer effektivt av digitalisering i skolen er fraværsføring. Nå har jeg ikke jobbet som lærer før tiden med LMS og digital fraværsføring, og jeg vet at mange lærere sier det er mye lettere etter at fraværsføringen ble digitalisert, men jeg syns fortsatt det er unødvendig tungvindt. Hver eneste undervisningsøkt må jeg bruke flere minutter på å kontrollere hvem som er til stede for så å legge inn fravær på de som er borte. Hvis noen kommer etter at jeg har tatt fraværet, må jeg inn igjen og endre fraværet. Har jeg vikartime i en klasse jeg ikke kjenner godt, må jeg enten studere bilder av elevene og lete etter dem i klasserommet (en vanskelig oppgave, siden elevene sjelden ligner på bildet), eller ta et godt gammeldags opprop. Dette stjeler tid jeg heller kunne brukt til undervisning eller veiledning.

Det jeg ikke skjønner er hvorfor fraværsføringen er 100% lærerens ansvar. Det er jo elevenes ansvar å møte opp. Hvorfor har ikke LMS-ene en mulighet for at elevene kan registrere tilstedeværelse selv? I It’s Learning, som vi bruker på min skole, har elevene mulighet til å registrere fravær, men da kommer det bare opp som en kommentar – læreren må registrere fraværet på vanlig måte. Jeg ønsker at vi snur på det. La elevene registrere tilstedeværelse selv. Da trenger læreren bare å kontrollere at ingen har jukset og lagt inn tilstedeværelse hjemmefra. Dette ville spart inn mye tid i løpet av et skoleår.

Skal vi tenke muligheter kan vi se for oss et system der elevene skanner skolekortet sitt når de går inn i klasserommet for å registrere tilstedeværelse hver time. Vi lever tross alt i framtiden – hvorfor ikke ta nytte av de mulighetene vi har?


Radio som lekse?

I sommer har jeg oppdaget NRK sin nettradioapp. Her finnes et stort arkiv med radioprogrammer som man kan høre på når man vil. Jeg er jo svært musikkinteressert, så jeg har hørt mye på NRK P13, som har mange supre programmer for fans av mange sjangre. Et program jeg har likt spesielt godt i sommer er Siris Sommerkassetter. I dette programmet tar Siri Knudsen for seg et år hver dag, fra 1965 til 2015, og spiller musikk fra dette året, forteller om viktige hendelser, viser hva man kunne høre på radio, hva man kunne lese om i ukeblader, snakker om hvordan været var, og forteller hva kroneisen kostet dette året.

I går hørte jeg på episodene om 1968 og 1969, og fikk en idé. Nå er ikke jeg historie- eller musikklærer, så jeg kan faktisk ikke bruke ideen selv, men jeg tenkte jeg kunne dele den, så kanskje andre kunne prøve det ut (Den kan sikkert passe i både norsk og engelsk også). Jeg tenkte: Hvorfor ikke gi elevene i lekse å høre på en spesifikk episode av Siris Sommerkassetter, og skrive ned stikkord om det året episoden handler om. Dette er en lekse man fint kan gjøre mens man gjør andre ting, som f.eks. å lage mat eller trene, og en fin måte å prøve ut flipped classroom (omvendt undervisning), uten å måtte legge så mye ressurser inn i det.

Tilbake på skolen kan man diskutere året man har valgt, og elevene kan velge en hendelse eller et tema fra det året de vil vite mer om. Her kan jo tema justeres etter hvilket fag man kjører oppgaven i (alt fra historiske hendelser til mote kan være aktuelt). Elevene kan da, enten alene eller i grupper (samskriving!) finne mer info om sitt tema, og skrive en tekst eller lage en presentasjon om det temaet. Enkelt og greit.

Siris Sommerkassetter finnes på radio.nrk.no og på appen NRK Radio, som finnes både for iOS (iPhone og iPad), Android og Windows Phone 8. Episodene er tilgjengelig i 5 måneder.

Legg inn en kommentar hvis du bruker opplegget! Jeg vil gjerne høre hvordan det går!